Insatsvecka mot viltolyckor

Mellan den 23 - 29 september är det en insatsvecka med fokus på viltolyckor. Syftet är att sprida information och öka kunskapen om viltolyckor. Polisen i Norrbotten gör detta i samverkan med flera andra aktörer.

Fokus under veckan är att informera trafikanter så de blir mer uppmärksam på att det finns vilda djur efter våra vägar och anpassa körsättet efter detta. Var 8:e minut sker en viltolycka i Sverige så det är viktigt att vara uppmärksam på omgivningen när man kör längs länsvägar. Ofta söker sig vilda djur i skymning och gryning till vägkanten för att hitta mat.

I Norrbotten är det vanligast att olyckor sker med renar, drygt 500 renar har redan varit involverade i olyckor detta år. Medan 250 älgar respektive 240 rådjur varit inblandade i olyckor under året, vilket är ganska lika från tidigare år.

Det är viktigt att snabbt stanna och märka ut var olyckan skett och notera åt vilket håll som djuret gick när man meddelar polisen att olyckan skett, det är en enorm hjälp för eftersöksjägaren när denne kommer till platsen.

Inom polisområde Norrbotten finns informationsmaterial och viltolycksremsor att få på länets polisstationer men du kan också ladda ned materialet via webben, se nedan. Ett annat tips är att ladda ned viltolycksappen, där kan man larma och då får operatören vid polisen platskoordinatorerna direkt.

Så minskar du risken för viltolyckor

  • Anpassa hastigheten, din hastighet är direkt avgörande för hur allvarligt det behöver bli när ett djur kliver upp på vägen, tänk på vägbanans underlag och din sikt.
  • Anpassa avståndet, ligger du för nära fordonet framför minskar ditt vidvinkelseende och du får svårare att se rörelser i skogsbrynet.  

Om olyckan sker

  • Ring 112 och anmäl att du råkat köra på ett vilt djur.
  • Ta hand om eventuella skadade personer i väntan på ambulans.
  • Placera ut en varningstriangel så inte fler olyckor sker.
  • Vid en viltolycka ska du alltid märka ut platsen. Gärna med viltremsa. 

Vid polisanmälan av en viltolycka ska du uppge:

  • Dina person- och fordonsuppgifter
  • Var olycksplatsen är, ort, vägnummer och kännemärken (om möjligt ange GPS-position)
  • Vilken typ av djur som är inblandat, om det finns kvar på platsen eller i vilken riktning det försvunnit.

- Viltolyckorna är många i länet och vi uppmanar samtliga trafikanter att vara extra uppmärksam längs våra vägar. Anpassa hastigheten och finns varningsmärken uppsatta, ta dessa på allvar säger Marcus Eriksson, polisområde Norrbottens representant i det Nationella viltolycksrådet.

Viltolyckor

Nationella viltolycksrådet

Eftersök av trafikskadat vilt, så här fungerar det

Mediekontakt: Marcus Eriksson, ring via växeln tel 114 14