Lokalpolisområde Linköping genomför digital medborgardialog

Invånarna i Linköping, Åtvidaberg, Kinda och Ydre har nu möjlighet att delta i en digital medborgardialog och berätta om hur de upplever tryggheten i sin kommun.

Som ett led i det brottsförebyggande arbetet som bedrivs inom polismyndigheten har lokalpolisområde Linköping i dagarna publicerat en digital enkät. Samtliga invånare i kommunerna Linköping, Åtvidaberg, Kinda och Ydre har möjlighet att fylla i enkäten.

Medborgardialoger ger polisen värdefull information

Enkäten består av sex till åtta frågor där invånarna har möjlighet att beskriva hur de upplever tryggheten i den kommun de bor. Om det finns någon särskilt plats eller tidpunkt som upplevs otrygg. - Medborgarnas synpunkter är värdefull information i vårt brottsförebyggande arbete, säger Pär Fridh, kommunpolis i lokalpolisområde Linköping.

Medborgardialogen är ett viktigt verktyg för polisen lokalt och lägger en del av grunden till de medborgarlöften som tecknas tillsammans med kommunerna.

Enkäten ligger på polisen.se

Dina synpunkter är viktiga för polisen och kommunerna i det gemensamma brottsförebyggande arbetet. Välkommen att fylla i enkäten.

Medborgardialog Kinda

Medborgardialog Linköping

Medborgardialog Ydre

Medborgardialog Åtvidaberg