Lyckad trafikvecka – 6 000 hastighetsbrott lagförda

Över 6 000 personer bötfälldes för hastighetsbrott i polisens nationella trafikvecka. Målet med trafikveckan är att sänka medelhastigheten på våra vägar och därmed rädda liv.

Mellan den 16-22 september höll polisen en nationell trafikvecka, fokus var att reducera antalet döda och skadade i trafiken genom att sänka medelhastigheten på våra vägar. En majoritet av dödsolyckorna och olyckor med svårt skadade sker utanför tätort på vägar med hastighetsgräns på 70 km/h eller högre.

Nu har resultaten för trafikveckan kommit in. Totalt bötfälldes 6131 trafikanter, det är en ökning med drygt 40 procent i jämförelse med samma trafikvecka 2018, ett positivt resultat som har inverkan på trafiksäkerheten.

– Vi vet att polisens arbete med hastighet har stor betydelse för antalet döda och allvarligt skadade i trafiken och polisen har en tydlig ambitionshöjning när det gäller trafiksäkerhetsarbetet. Om vi kan få människor att till exempel sänka medelhastigheten med bara 1 km/tim så räddas 15 liv per år, säger Maria Lönegård, ansvarig för polisens trafiksäkerhetsarbete på strategisk nivå.

Inte bara fortkörare

Men det var inte bara fortkörare som polisen stötte på. I samband med trafikveckan fick man även tag på 9 efterlysta personer, man påträffade 14 trafikanter med vapen och kunde rapportera in 131 fall av narkotika.

– För polisen är det viktigt att ingripa mot trafikbrott eftersom det innebär också en stor möjlighet att uppdaga annan kriminalitet. I polisregion Nord så kontrollerades bland annat en man under trafikveckan och det visade sig att det handlade om en grov olovlig körning där det dessutom gjordes en husrannsakan där stöldgods för flera hundratusen anträffades, berättar Maria Lönegård.

Polisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brott som sker i vägtrafikmiljön. Alla poliser i yttre tjänst har i uppdrag att upprätthålla ordning och säkerhet på vägarna.

Initiativet kommer från European Roads Policing Network och genomförs samtidigt i flertalet europeiska länder.

Statistik – regioner

Antal rapporterade hastighetsbrott under trafikveckan. 

Nord – 764

Mitt – 667

Stockholm – 633

Bergslagen – 819

Öst – 862

Väst – 1274

Syd – 1112

Trafik – polisens arbete