Över 800 körde för fort i Bergslagen

Förra veckan hade polisen en nationell trafikvecka med fokus hastighetsöverträdelser. Under veckan fick ett antal förare sina körkort omhändertagna med anledning av att de framfört sina fordon i allt för hög hastighet.

Polisen genomför varje år flera särskilda trafiksäkerhetsveckor där vi fokuserar lite extra på olika problemområden som finns i trafiken. Under förra veckan genomfördes en sådan vecka med fokus hastighet.

Ett av polisens uppdrag är att jobba aktivt för en sänkt medelhastighet på våra vägar då all forskning entydigt visar att detta räddar liv, menar Leif Svensson, chef för trafiksektionen i region Bergslagen.

- I Örebro län, Värmland och Dalarna arbetar polisen med en metod där vi genomför ett stort antal kortare trafikkontroller som vi sprider ut på flera platser för att öka polisens synlighet och närvaro i trafiken, säger Leif Svensson, chef för trafiksektionen i region Bergslagens

I samband med hastighetskontrollerna uppdagades också annan brottslighet, bland annat narkotikabrott, stöld, vapenbrott mm.

-  Att fokusera på hastighetskontroller är en viktig del i polisens arbete. En ökad närvaro och aktivitet ute i trafikmiljön är en förutsättning för att trafikstrategins målsättning med minskat antal döda och skadade ska kunna nås.

Resultat av trafikveckan i Bergslagen 16-22 september

• 819 rapporterade hastighetsöverträdelser
• 188 av de som rapporterades låg inom spannet 6-9 km/h över gällande hastighetsbegränsning
• 19 anmälningar gällande narkotikabrott
• 1 vapenbrott
• 1 stöldbrott
• 4 omhändertagna enligt utlänningslagen
• 16 underrättelseuppslag

Liksom vid tidigare trafikveckor så visar att det att även annan brottslighet uppdagas. En utökad polisiär närvaro i trafiken skapar därmed ökad trygghet i region Bergslagen.