”Vi håller takten för att växa som planerat”

Polismyndighetens personalprognoser visar att det finns förutsättningar att nå målet om närmare 40 000 polisanställda till utgången av 2024.

I en utredning från riksdagens utredningstjänst, RUT, dras slutsatsen att det blir svårt att nå målet i tid. Enligt Polismyndighetens prognoser går det att nå målet till utgången av 2024.

– Våra prognoser visar just nu att vi håller takten för att kunna växa som planerat. Den omgång som nyligen startat polisutbildningen väntas bli den största terminsomgången någonsin. Samtidigt är det en offensiv prognos vi arbetar mot och som kräver insatser på flera fronter, säger Mattias Dejke, nationell samordnare för polisens tillväxtfrågor.

Polisens egna prognoser utgår från fler faktorer, jämfört med de som RUT räknat på.

– Det handlar bland annat om en minskad avgångstakt bland poliser, att fler poliser återanställs och att ålderstrukturen leder till färre pensionsavgångar kommande år. Utöver den traditionella polisutbildningen har vi också tagit fram en funktionsinriktad polisutbildning, säger Mattias Dejke.

Fakta: Faktorer som påverkar polisens tillväxt

Den viktigaste faktorn för att öka antalet polisanställda kommande år är att fortsätta utöka antalet som går polisutbildningen. Polisens prognoser bygger på att cirka 2 000 studenter per år påbörjar utbildningen. Flera andra antaganden finns med i prognosen:

  • Avgångarna från polisen har under 2019 minskat och uppgår nu till 4,4 procent på årsbasis. Drygt hälften av avgångarna består av pensionsavgångar och de lägsta avgångssiffrorna återfinns för de yngsta poliserna. I takt med att polismyndigheten ökat antagningen till polisutbildning kommer åldersstrukturen inom polisen föryngras, vilket kan förväntas leda till att de procentuella avgångarna minskar de kommande åren.
  • Insatserna för att återanställa poliser har intensifierats. Det har lett till att närmare en fjärdedel av de som slutat under senare år nu har återanställts (494 personer sedan 1 december 2015).
  • En funktionsinriktad polisutbildning för redan anställda inom polisen är under uppbyggnad. Den kommer att ge ytterligare tillskott av polisutbildade.