Resultaten pekar åt rätt håll hos Gränspolisen

”Vi har bra koll på vår gränskontroll men det finns brister som vi med god fart håller på att åtgärda. Utbildning och rekrytering tar tid men det är viktigare med kvalitet än att det går för fort”, säger Lisa Ström gränspolischef i Stockholm.

Den så kallade Schengenrapporten har slagit ner på ett antal punkter där Sverige brister vad gäller frågor som rör gränskontrollen. Personalen är inte tillräcklig till antalet, det brister i utbildningen och ledningen av gränskontrollarbetet har inte varit tillräckligt bra, visade EU-granskningen.

Mycket energi har lagts på att åtgärda bristerna. I slutet av september kommer en delegation till Stockholm några dagar för att kontrollera hur arbetet framskrider.

– Det går bra men det är kämpigt och som alltid finns det medarbetare som känner sig missförstådda och illa behandlade när förändringar sker, men vi måste gå framåt, säger Lisa Ström.

Hon anser att det mest primära har varit att utbilda och rekrytera så att personalen hinner med sina arbetsuppgifter och inte slits ut.

– Vi behöver bli många fler gränskontrollanter, den nuvarande personalen arbetar hårt och har en ansträngd arbetsmiljö på många håll. Det pågår därför flera rekryteringar inom Gränspolisenheten, framför allt ska ett stort antal gränskontrollanter anställas under det här året, säger hon.

Utöver det rekryteras även gruppchefer, handläggare, gränspoliser och utredare.

– Sedan ett halvår tillbaka har vi ökat antalet civilanställda med fyrtiofem personer och vi fortsätter. Innan året är slut ska Gränspolisenheten vara över 500 anställda.

Utbildning prioriteras

Även utbildningsfrågan är prioriterad eftersom gränsfrågor i en del fall är komplicerade och arbetet medför krav på en mycket hög rättssäkerhet. Främst har fokus lagts på att utbilda anställda som ska utföra det dagliga arbetet vid gränserna och inte på högre chefer.

Det finns olika uppfattningar om huruvida det är rätt ordning eller inte. Men Lisa Ström är tydlig.

– Jag har prioriterat personal i den operativa verksamheten som måste fatta svåra och komplicerade beslut dagligen. Vi chefer får komma i andra hand, säger hon.

Förändringsarbetet går framåt, till exempel utarbetas en strategisk plan för utbildning för att komma till rätta med behoven.

Lisa Ström poängterar att mycket bra jobb görs och att kurvor börjar peka åt rätt håll:

– Gränspolisverksamheten omfattar flera olika verksamheter och flertalet olika uppdrag och det görs framsteg på bred front, säger hon och sammanfattar läget.

 Verkställighetsresor och nekade inresor har exempelvis ökat de senaste åren.  Arbetet mot gränsöverskridande stöldligor som lett till positiva resultat med en minskning av inbrott och bildelsstölder.  Kontroll av arbetsplatser för att finna personer som av olika skäl inte ska vara i landet genomförs. Den återinförda gränskontrollen är ett omfattande och tidskrävande arbete.

Därutöver genomförs profilering som betyder att i förväg med hjälp av underrättelseverksamhet förhindra kriminella att ta sig in i landet. Ordning och säkerhet vid Arlanda flygplats är ett annat uppdrag som också åligger Gränspolisen.

Gränspolisen Stockholm - siffror

Verkställda beslut om av- eller utvisning, främst med flyg

 • 2016: 1136
 • 2017: 1361
 • 2018: 1874
 • 2019: 1475 till och med juli

Nekade inresor

 • 2016: 168
 • 2017: 295
 • 2018: 608
 • 2019: 490 till och med juli

Bildelstölder, andelen anmälda brott har mer än halverats från 2016 

 • 2016: 2028
 • 2017: 2333
 • 2018: 1099
 • 2019: 221 till och med maj

Arbetsplatsinspektioner

Utförda arbetsplatsinspektioner av gränspolisenheten i Stockholm 2018 var 186 där sammanlagt 170 tredjelandsmedborgare anträffades när de vistades olagligt i Sverige.