Rikspolischefen kommenterar samtalen om grova våldet

I helgen avbröts de partipolitiska samtal som förts kring åtgärder mot den grova organiserade brottsligheten utan att någon bred överenskommelse träffades. Rikspolischef Anders Thornberg kommenterar samtalens betydelse för polisen.

– Jag avstår från att kommentera detaljerna i samtalen men jag kan konstatera att både polis och åklagare har arbetat aktivt för att skapa goda förutsättningar för samtalen. Jag har tagit del av listan med 34 punkter och ser att den innehåller många av de förslag som Polismyndigheten lyft fram, säger Anders Thornberg.

Polisen har tidigare lämnat in en skrivelse till regeringen med en rad förslag på åtgärder för att komma till rätta med det grova organiserade våldet. Många av förslagen som polisen lyft fram kommer ursprungligen från medarbetare runt om i landet.

"Polisen arbetar målmedvetet varje dag"

Samtidigt som det förs politiska diskussioner om ytterligare åtgärder fortsätter polisens offensiva arbete på egen hand, tillsammans med 11 andra myndigheter i arbetet mot organiserad brottslighet och med aktörer i lokalsamhället.

– Det är viktigt att få till en bred politisk överenskommelse och att alla står bakom svensk polis. Polisen arbetar målmedvetet varje dag för att förebygga brott och bekämpa både den organiserade brottsligheten och annan brottslighet som skapar otrygghet för medborgarna. Varje steg vi tar framåt för att ge polisen bättre verktyg, säkerställa att polisen får koncentrera sig på kärnuppdraget och att fler samhällsaktörer gör mer för att bryta utvecklingen, är ett steg i rätt riktning, säger Anders Thornberg.