Riskbeteenden i fokus under årets informationssäkerhetsmånad

Mer än var fjärde svensk oroar sig för att för att bli utsatt för it-relaterad brottslighet och närmare en femtedel av svenskarna har vid något tillfälle blivit utsatt för brott, visar en undersökning från Novus.

Närmare hälften av befolkningen använder samma lösenord till flera konton och 35 procent använder teckenserier som abc123 i sina lösenord. Just kombinationen att använda sig av enkla teckenserier i lösenord och att använda samma lösenord till flera olika konton ökar risken för att personlig information hamnar i orätta händer.

– Digitaliseringen går fort framåt medan informationssäkerheten inte håller samma takt. Allmänhetens kunskaper behöver stärkas kring hur man kan skydda sina personliga uppgifter på internet. Under informationssäkerhetsmånaden arbetar vi aktivt tillsammans med övriga Europa för att öka medvetenheten om vilka konsekvenser ett högriskbeteende kan få på internet, säger Marianne Rilde Björkman, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

It-relaterad brottslighet ökar

Den it-relaterade brottsligheten har ökat kraftigt i takt med digitaliseringen och bedragare utnyttjar de möjligheter som finns att komma åt personlig information. Brottsligheten är ofta gränsöverskridande och är många gånger svår att lösa. Att exempelvis använda enkla och samma lösenord till flera konton och spara kortuppgifter i olika digitala tjänster öppnar upp för bedragarna att komma åt personlig information och kortuppgifter.

– Att bli utsatt för brott är kännbart för individen. Det skapar både oro och avbrott i vardagen. Vi kan också se att bedrägeribrotten många gånger kopplas till grov organiserad brottslighet. Att öka allmänhetens förmåga att skydda sig bidrar till att stärka samhällets motståndskraft samtidigt som det bidrar till att försvåra för förövarna att kunna begå andra brott, säger Lotta Mauritzson, polisens nationella bedrägericenter.

Hur du kan skydda dig

 • Skydda dina lösenord – skapa säkra lösenord genom lösenordsfraser eller använd lösenordshanterare, använd olika lösenord för olika tjänster eller enheter.
 • Skydda dina kortuppgifter – spara inte dina kortuppgifter i appar och digitala tjänster, stäng ditt kort för internetköp och öppna bara när du e-handlar, kontakta banken för att höra vilka säkerhetslösningar som finns för ditt kort.
 • Skydda dina smarta saker – se alltid till att alltid hålla smarta enheter uppdaterade, använd säkra lösenord och spara aldrig kortuppgifter.

Resultat från Novus undersökning

 • 28 procent oroar sig för att bli utsatt för it-relaterad brottslighet. Nästan var femte (17 procent) uppger att de redan har drabbats av sådan brottslighet och dessa oroar sig i högre utsträckning (38 procent).
 • Var tredje svensk (32 procent) känner oro för att någon obehörig ska komma åt lösenord och kortuppgifter.
 • 38 procent har på grund av oro förändrat sitt beteende på nätet för att undvika risker. Fler män än kvinnor (42 procent män, 34 procent kvinnor).
 • 23 procent använder namn eller andra uppgifter som kan förknippas med ”mig eller min familj” eller vanligt förekommande ord.
 • 65 procent av svenskarna tvekar alltid och klickar först efter att de har försäkrat sig om att en länk i ett mejl eller ett sms från en vän verkar pålitlig. 12 procent klickar aldrig.
 • Var femte sparar alltid eller ibland sina kortuppgifter i appar och nätbutiker.
 • Unga, 18-29 år, är den åldersgrupp som i högst utsträckning sparar sina kortuppgifter i appar och nätbutiker (32 procent i åldersgruppen sparar kortuppgifter respektive nätbutiker, att jämföra med samtliga respondenter där 20 procent sparar kortuppgifter i appar och 21 procent i nätbutiker).
 • Nästan 7 av 10 har någon gång funderat över vilka säkerhetsrisker smarta saker kan innebära.

Om informationssäkerhetsmånaden

Oktober har utsetts till EU:s informationssäkerhetsmånad, European Cyber Security Month - ECSM, och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet, Enisa. Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor hos allmänheten och hos företag.

Tänk säkert – För att lägga ytterligare fokus i frågan i Sverige genomför MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tillsammans med polisen kampanjen ”Tänk säkert”. Arbetet sker i samverkan med andra myndigheter, branschorganisationer, konsumentorganisationer och näringslivet. Under månaden görs flera olika aktiviteter runt om i landet.

Tänk säkert på msb.se

Bedrägeri - skydda dig