Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Så arbetar polisen mot det organiserade våldet

Sverige är i grund och botten ett tryggt land, men utvecklingen av den grova brottsligheten är oroande och kräver kraftfull respons från hela samhället.

Polisen arbetar brett inom hela myndigheten för att få stopp på skjutningar, sprängningar och övrig grov kriminalitet som ofta hänger ihop. Polisen arbetar också med att öka tryggheten och säkerheten för boende i de utsatta områdena tillsammans med kommuner och andra aktörer.

Sedan 2009 pågår den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet där 12 myndigheter samverkar. Arbetet är bland annat riktat mot strategiska personer som bedöms vara samhällsfarliga och som bedriver organiserad brottslighet. Ärendena handlar bland annat om brott mot välfärdssystemen, bekämpning av narkotikabrottslighet, bekämpning av vapenbrott men också motverkan av terrorism och penningtvätt. Flertalet av satsningens insatser har även tydliga kopplingar till kriminella nätverk och organiserad brottslighet i de utsatta områdena.

Avgörande för polisens arbete är även internationellt polissamarbete med andra länder, bland annat inom ramen för det europeiska polissamarbetet Europol.

Trots omfattande och offensivt polisarbete fortsätter det grova våldet. Polisen arbetar trygghetsskapande, brottsförebyggande och med att utreda brotten. Andra aktörer i samhället, som till exempel skola, kommuner, socialtjänst och civilsamhället har en viktig uppgift i att förebygga att fler dras in i kriminalitet.

Statistik antal skjutningar

Sedan november 2016 för polisen på regeringens uppdrag statistik över antalet bekräftade skjutningar.

En bekräftad skjutning är tillfälle då det avfyrats projektiler med krutladdat vapen och att det finns spår efter detta i form av kulor, hylsor eller skador på material eller personer som kommer av beskjutningen, alternativt att det finns fler än ett oberoende ögonvittne till skjutningen. Skjutningen måste också vara icke-legal och inte uppenbart oavsiktlig.

2019, Bekräftade skjutningar per region och månad - t.o.m. 15 sept

2018, Bekräftade skjutningar per region och månad

2017, Bekräftade skjutningar per region och månad

2016, Bekräftade skjutningar per region och månad

Till toppen