Satsning på utredning av våldtäkter i Stockholm nord

Femton personer ingår i den nya grupp som ska arbeta riktat med att utreda våldtäkter i polisområde Stockholm nord. Det är en del av satsningen för förbättrade utredningsresultat och en prioritering av särskilt utsatta brottsoffer.

– Syftet med den nya sexualbrottsgruppen är att skapa en renodlad resurs som får möjlighet att över tid bygga upp en hög kompetens inom en brottskategori, som genererar särskilt utsatta brottsoffer, säger Niklas Kraft i polisområde Stockholm nord som ska leda verksamheten.

Gruppen, som kallas sexualbrottsgruppen, är ett pilotprojekt som fram till slutet av år 2020 ska arbeta riktat mot våldtäktsutredningar i polisområde Stockholm nord. Från och med den 9 september kommer gruppen att handlägga nyinkomna våldtäkter som kommer in till polisområdet. Det är i nuläget femton personer som jobbar i gruppen.

Våldtäktsutredningar och särskilt utsatta brottsoffer i fokus

Pilotprojektet utgör en viktig del av polisområde Stockholm nords prioritering av särskilt utsatta brottsoffer, och ambitionen att förbättra utredningsresultaten i våldtäktsärenden.

– Sexualbrottsgruppen kommer att arbeta brett för att öka kvaliteten i våra våldtäktsutredningar. Det innebär bland annat att försöka förkorta handläggningstiderna och öka andelen som leder till åtal, säger Niklas Kraft.

Introduktionsvecka

Projektet inleddes med en introduktionsvecka den 2 september där det bland annat var utbildning i kriminalteknik och studiebesök på Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset. Under veckan medverkade också en åklagare och en advokat för att prata om sexualbrotten ur deras perspektiv.