Polisen i Stockholm vill locka tillbaka duktiga medarbetare

Polisen i region Stockholm vill återanställa medarbetare som slutat. Just nu annonserar polisregionen efter civilt anställda och poliser som tidigare jobbat i myndigheten.

Under en rad år i samband med polisens omorganisation, har omsättningen på personal varit större än tidigare och polisregion Stockholm har tappat medarbetare, bland annat till andra myndigheter men också till andra delar av polisen.

– Det absolut viktigaste för oss som arbetsgivare är förstås att behålla de medarbetare vi har. Men vi vill också göra något för att locka tillbaka duktiga medarbetare som av olika anledningar lämnat polisen, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm.

Polisen ska fram till och med år 2024 växa med 10.000 medarbetare, samtidigt som ett av polisens mål är att systematiskt och långsiktigt jobba för att vara en attraktiv arbetsplats. Det ställer höga krav på organisationen att både behålla och attrahera rätt medarbetare.

– Polisen har satsat framgångsrikt på att få fler sökande till polisutbildningen. Men det är också viktigt med våra civila funktioner och att få tillbaka tidigare anställda som redan har den erfarenhet och kompetens vi behöver, säger Ulf Johansson. 

Annons ute i september

Under september kraftsamlar därför polisen i region Stockholm och kontaktar tidigare polisanställda som antingen är tjänstlediga, slutat eller gått i pension efter år 2015. En annons kommer att ligga ute mellan 2 september och 30 september och den är öppen för alla tidigare anställda i region Stockholm att söka. Det är i första hand utredare, förundersökningsledare, operatörer till polisens kontaktcenter och regionledningscentral, gränskontrollanter, analytiker, IT-forensiker och poliser i yttre tjänst som söks.

– Nya poliser tar tid att utbilda och många nyanställda har en lång startsträcka, därför känns det oerhört viktigt att vi också arbetar aktivt med att återanställa så många vi kan av dem som valt att lämna polisen, eftersom de redan är insatta i vår verksamhet, säger Ulf Johansson.