Taxibolagen fortsätter köra för fort

I en ny studie som presenterades på Tylösandsseminariet om trafik pekas taxibilar ut som en av de största grupperna fortkörare.

Studien som genomförts av VTI visar att fler än 90 procent av taxiförarna som ingick i studien körde för fort på sträckor med hastighetsbegränsning på 80 kilometer i timmen.

Polisen hade tillsammans med Trafikverket och Transportstyrelsen ett samarbete med de stora taxibolagen under hösten 2017 och 2018. Syftet var att gemensamt hitta lösningar för att taxibolagen bättre skulle följa hastighetskraven. Tidigare studier har visat att långsiktigt samarbete gett goda resultat ute i trafiken.

Studien visar dock att nio av tio taxibilar körde för fort på de undersökta sträckorna. Studien genomfördes i april – juni av VTI på två vägsträckor: E4 mellan Stockholm och Arlanda samt riksväg 40 mellan Göteborg och Landvetter där taxitrafiken generellt är hög.

– Många taxibolag arbetar systematiskt med trafiksäkerhetsfrågor, men det återspeglas inte på vägen när det gäller hastighetsefterlevnad, säger Anna Vadeby på VTI som lett studien.

Att följa hastighetsbegränsningarna är avgörande för att minska dödsolyckor ute i trafiken och yrkestrafiken har ett ansvar när det gäller den rådande trafikrytmen ute på vägarna.

Trafikverkets pressmeddelande: Taxibolagen fortsätter köra för fort