Tillfälliga kameror vid Hjulsta torg

Polisen har beslutat att installera tillfälliga kameror vid Hjulsta torg för att öka tryggheten och förebygga brott. Material från de kameror som i maj 2017 sattes upp i Rinkeby och Tensta har hittills använts i 377 brottsutredningar.

– Vi ser en omedelbar minskning av brottsligheten när vi sätter upp kameror. Kamerorna är en del i arbetet för både ökad trygghet och till hjälp när vi ska utreda brott. Vi kan också se att kamerorna har varit till hjälp. Från maj 2017 till september i år har film från våra kameror varit en del av underlaget i 377 brottsutredningar, säger Niclas Andersson, lokalpolisområdeschef i Rinkeby.

Brotten både minskar och flyttar till andra platser
Den tillfälliga kamerabevakningen som nu har satts upp vid Hjulsta torg kommer att inledningsvis sitta uppe 90 dagar. Ett arbete pågår för att de ska permanentas. Det finns sedan tidigare permanenta kameror i Rinkeby, Tensta och Husby. Detta är de som sitter i lokalpolisområde Rinkeby. Ett större antal kameror sitter dessutom uppe på flera ställen i Stockholms län.

– Viss del av narkotikaförsäljning har flyttat från de platser där vi har kameror till andra platser. Vi fortsätter vårt arbete offensivt och sätter nu också upp kameror vid Hjulsta torg för att komma åt narkotikaförsäljningen där, säger Niclas Andersson

Parallellt med ökad kamerabevakning pågår ett arbete för att i ökad utsträckning finnas ute i lokalpolisområdet för att störa och minska narkotikaförsäljningen. Att arbeta mot narkotika och skjutvapen är en del av arbetet för att minska antalet skjutningar.