Trygghetsinsats i Huddinge gav flera brottsanmälningar

Mellan den 29 augusti och 14 september genomförde lokalpolisområde Huddinge en riktad insats mot brottslighet i Flemingsberg och Grantorp. Under insatsen störde polisen tillfälligt ut det lokala nätverk som annars bedriver öppen en droghandel.

Målet med insatsen var att genom en hög polisiär närvaro i centrumanläggningen och andra publika miljöer öka tryggheten i området. Detta skedde genom att polisen bland annat arbetade mot tongivande personer i kriminella grupperingar.

- Vår närvaro under insatsen har gett en hög brottsförebyggande effekt. Men det viktiga är att vi fortsätter ha ett stort fokus på området, säger lokalpolisområdeschef Magnus Åhgren.

Grunden för polisens arbete är att prata med dessa individer med en samtidig låg tolerans mot ordningsstörningar.  Genom en väl bemannad insats och god blandning av civil- och uniformerad personal lyckades polisen tillfälligt få bort det kriminella gänget. Det gjordes 42 brottsanmälningar under insatsen, bland annat för narkotikabrott, skadegörelse och rattfylleri.

Under insatsen var det också stort fokus på att tillsammans med kommunen erbjuda avhopparverksamhet.

- Förhoppningsvis har vi sått ett frö om att den möjligheten finns. Det är dock för tidigt att säga hur resultatet blir från denna insats, säger Magnus Åhgren.