Var med och påverka i Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna

Polisen i lokalpolisområde Sollentuna, innefattande kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna bjuder nu in kommuninvånarna att svara på en enkät om vilka frågor de tycker den lokala polisen ska arbeta mer med.

– Vi hoppas många kommuninvånare tar tillfället i akt och svarar på enkäten. Det är viktigt för oss i det fortsatta arbetet och denna enkät är ytterligare en del i den dialog vi på olika sätt har med kommuninvånarna, säger Jonas, Johan och Daniel som är kommunpoliser i de tre kommunerna.

Enkäten är tänkt att ge invånarna i de tre kommunerna möjlighet att både påverka polisens inriktning och en möjlighet att berätta vad de tycker är rätt saker att arbeta med för ökad trygghet och säkerhet. Vad vill invånarna att polisen ska jobba med och vad kan öka den upplevda tryggheten?

Svaren som kommer in är en del och ett komplement till annan kartläggning av de problembilder som finns utifrån till exempel statistik och underrättelser.

Polisen i lokalpolisområdet har valt att använda en liknande enkät som förra året. Enkäten har ändrats i några delar efter återkoppling på den tidigare enkäten.