Vissa avspärrningar i samband med Riksmötets öppnande

Under tisdagen den 10 september genomförs Riksmötets öppnande med att H M Konungen officiellt öppnar Riksdagsåret. Öppningsceremonin genomförs i Riksdagen och föregås av en kunglig beriden kortege från Stockholms slott till Riksdagen klockan 13.45.

Med anledning av Riksmötets öppnande kommer flera platser att vara avspärrade av polisen under tisdagen. Under förmiddagen (klockan 07:30- 14.00 kommer Högvaktsterrassen och ett mindre område kring Storkyrkan vara avspärrat för en gudstjänst.

Riksdagshuset och Riksplan samt delar av vattenvägarna kommer att vara avspärrade under stora delar av dagen. Del av Skeppsbron, del av Slottskajen, del av Norrbro, del av Strömbron och Norrström är avspärrade i samband med kortegen (klockan 12.30-14.15).

Konserthuset, Hötorget och Slöjdgatan är avspärrade för en konsert under eftermiddagen och kvällen (klockan 12.30-21.30).

Mellan klockan 10.00 och 17.00 kommer polisen genom UAS (obemannat flygsystem inom polisen) kameraövervaka området mellan Tegelbacken-Gustav Adolfs Torg-Strömkajen-del av Skeppsholmen samt stora delar av Gamla Stan.

Mellan klockan 17.00-21.00 kommer området mellan Sveavägen-Mäster Samuelsgatan-Klara Norra Kyrkogata-Olof Palmes gata kameraövervakas av polisens UAS.

Med anledning av ovan nämnda avspärrningar kommer trafik- och parkeringsmöligheterna under dagen att påverkas.

Frågor om polisens insats

Frågor om polisens insats under Riksmötets öppnande besvaras under tisdagen på 010-56 902 16.