45 polisaspiranter till polisregion Nord

I veckan påbörjar 45 blivande poliser sin sex månader långa aspiranttjänstgöring hos polisen i region Nord.

— Vi är väldigt glada att kunna välkomna våra nya poliser till Polismyndigheten och medborgarnas tjänst. Vi lever som bekant i en orolig tid och att vi då får påfyllning med nya krafter ger oss alla såväl energi som framtidstro, säger Micael Säll Lindahl, regionpolischef i region Nord. 

Polisutbildningen omfattar fem terminers heltidsstudier, varav sex månader som aspirant i en polisregion. De 45 polisaspiranterna som nu börjar i region Nord fördelas enligt följande:

  • Jämtland 8
  • Norrbotten 9
  • Västerbotten 14
  • Västernorrland 14

De polisstuderande som klarar utbildningen erbjuds därefter en tjänst som polisassistent i det aktuella polisområdet med start i slutet av november.

Relaterad information

Publicerad nyhet 14 april - Polisen välkomnar nya polisaspiranter

Läs mer om polisutbildningen