Operation Rimfrost gör skillnad

Polisen söker efter vapen på väg

Polis stannar fordon för att söka efter vapen.

Med Operation Rimfrost har polisen förstärkt resurserna i polisregion Syd och Mitt. Arbetet har resulterat i över 500 beslagtagna vapen, drygt 400 personer har frihetsberövats och 100 kilo sprängmedel tagits i beslag.

- Vi kan se att vi har gjort skillnad, genom arbetet i Rimfrost har vi exempelvis förhindrat att 545 vapen, stora mängder sprängämnen inte kommer till användning bland kriminella, därmed har vi reducerat det dödliga våldet indirekt och i ett antal fall även direkt avbrutit ett påbörjat skeende som syftat till ett grovt våldsbrott, säger Stefan Hector, nationell kommenderingschef i operation Rimfrost.

Målet med Rimfrost är att bryta en utveckling, inte lösa ett större komplext samhällsproblem. Insatser från hela samhället måste sättas in för att åtgärda problemet på längre sikt kring bland annat tillväxten till kriminella miljöer. Under arbetet med Rimfrost har resursförstärkningar skett till framför allt polisregion Syd, men även Mitt.

- I region Syd har vi förstärkt arbetet sedan december och tittar vi på skjutningar och sprängningar så är skjutningarna i polisområde Malmö under hälften jämfört med föregående år, och sprängningarna på nivån av en tredjedel av föregående år. Där vi har förstärkt ser vi också tydliga resultat, säger Stefan Hector

Operation Rimfrost

Antal frihetsberövade: 412 stycken
Häktade: 200 stycken
Anhållna: 220 stycken
Antal husrannsakningar: 617 stycken
Beslag vapen: 545 stycken
Beslag sprängmedel: 100 + kg
Beslag narkotika:149 kg amfetamin, 3,8 kg kokain,13,3 kg ecstacy, 12000 tabletter, 2 kg heroin, 280 kg hasch, 23 kg cannabis, 670 LSD trippar samt flera stora dopingbeslag.
Beslag kontanter: 2.364.800 SEK
Beslag värde: 15 personbilar (2 till ett värde av 2 miljoner) och 32 exklusiva klockor (varav en värd ca 1 miljon).