Finanspolisen fortsätter att vässa sin förmåga

Under 2019 fattade Finanspolisens beslut om rekordhöga summor i dispositionsförbud – pengar som under pågående penningtvätt inte nådde fram till mottagarna.

Finanspolisen fortsätter att vässa sin förmåga för att ligga i framkant och utgöra navet för bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism. Under 2019 deltog finanspolisen i tjugotalet myndighetsgemensamma ärenden innefattande penningtvättsupplägg, vilka bottnade i allt från bedrägerier och narkotikabrott till miljöbrott. Inrapporteringen till finanspolisen avseende misstänkta aktiviteter fortsatte att öka även under 2019. Tack vare denna inrapportering kunde vi fatta beslut om rekordhöga summor i dispositionsförbud – pengar som under pågående penningtvätt inte nådde fram till mottagarna. I många fall kunde de återlämnas till målsägarna.

Genom att spåra finansiella aktiviteter bland grovt kriminella och upparbeta penningtvättsärenden mot bakomliggande aktörer bidrog finanspolisen förra året till en viktig del av Polismyndighetens arbete mot den grova våldsbrottsligheten i form av skjutningar och sprängningar samt internationella ärenden rörande människohandel och narkotika.

Läs finanspolisens årsrapport för 2019 här