Fler beslag av vapen och sprängämnen i Stockholm

Fler beslagtagna vapen och sprängämnen i år jämfört med samma period 2019. Det är några av resultaten hittills i polisen i region Stockholms arbete mot den grova brottsligheten.

Polisen i region Stockholm arbetar offensivt och med samlad kraft för att bryta våldskurvan, bland annat genom att beslagta vapen, narkotika och sprängämnen. Arbetet sker lokalt och inom polisens särskilda händelse Rimfrost.

Från årsskiftet 2020 fram till den 20 april har 208 pistoler, revolvrar och automatvapen beslagtagits. Under samma period 2019 beslagtogs 138 pistoler, revolvrar och automatvapen.

– Att öka beslagen av illegala vapen är ett viktigt led i att minska antalet skjutningar. När vi ökade antalet beslag åren 2017–2018 såg vi att den kraftiga ökningen av skjutningar som pågått avstannade, säger Palle Nilsson, kommenderingschef för särskilda händelsen Rimfrost i region Stockholm.

Beslagtagna sprängämnen har tredubblats – 40 kilo togs idag

Under sista delen av 2019 och början av 2020 skedde en ökning av antalet sprängningar.

Samtidigt har antalet beslag av sprängämnen ökat från fem beslag under perioden 1 januari - 23 april 2019 till 19 beslag under samma period i år. Senast i dag, den 23 april, beslagtogs över 40 kilo sprängämnen.

– Det är en oroväckande utveckling och polisen har nu fokuserat arbetet mot att få bort sprängämnen från de kriminella. Detta arbete har skett på flera fronter och har lett till en tredubbling av beslag av sprängämnen i år jämfört med samma period under de tre senaste åren, säger Palle Nilsson, och fortsätter:

– Vi ser hela tiden hur våra kollegor gör det där lilla extra, vilket gör att vi kommer vidare från vardagliga ingripande till många beslag av både vapen och sprängämnen. Det är här en stor del av framgången ligger, när alla poliser bidrar blir vi starka.

”Arbetet med ungdomar avgörande”

Polisens arbete ger resultat – häkten, fängelser, förvar och SIS-enheter är fyllda. Men för att inte fler unga ska dras in i kriminalitet krävs ett aktivt förebyggande arbete från myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv och ideella krafter.

– Ska vi lyckas på lång sikt så är det förebyggande arbetet med barn och ungdomar avgörande, säger Palle Nilsson.

Den nationella särskilda händelsen Rimfrost avslutas i juni, vilket inte kommer medföra några större förändringar i Stockholm då arbetssättet redan nu hanteras i den ordinarie verksamheten.