Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Flera bilbränder i Umeå den senaste tiden

Under helgen brann bilar på två gator i Umeå, Ystarvägen på Ersboda och Gluntens väg på Ålidhem. I närtid har det även har det brunnit bilar på andra platser i Umeå.

Bilbränderna under natten mot söndag den 19 april utreds som mordbränder och polisen har arbetat intensivt med förundersökningarna under helgen.

– I dag sker ytterligare brottsplatsundersökningar och fler förhör. Vi arbetar vidare utifrån misstanken att bränderna är anlagda, men vi har dock ännu inte hittat något konkret att gå vidare på. Förutsättningarna är i regel svåra vid den här typen av bränder, de tekniska bevisen brinner helt enkelt upp, berättar David Helgesson, förundersökningsledare vid grova brott i polisområde Västerbotten.

Polisen ser dock omständigheter som tyder på en koppling mellan de båda bränderna. Vi ser även samband mellan dessa bränder och några av de andra bilbränder som inträffat under de senaste månaderna.

– Vi tror att de här händelserna hänger samman med ingripanden vi gjort mot vissa kriminella individer i Umeå. Det handlar alltså om en slags motreaktioner mot vårt aktiva arbete mot dessa personer, berättar Michael Rystedt, lokalpolisområdeschef i Umeå.

Det riktade arbetet mot dessa individer kommer att fortsätta i oförminskad utsträckning. Den polisiära närvaron kommer samtidigt att förstärkas i de branddrabbade stadsdelarna.

– Denna typ av missnöjesyttringar är helt oacceptabla och de kommer aldrig att få oss att avstå från framtida ingripanden. De skapar dessutom en oro bland de människor som bor och vistas i dessa stadsdelar. Vi kommer därför att arbeta aktivt och målmedvetet mot de individer som begår brott och ordningsstörningar, men också brottsförebyggande och trygghetsskapande genom att finnas tillgängliga och närvarande i områdena, säger Michael Rystedt.

Polisen är också intresserade av att komma i kontakt med personer som vet något om bränderna eller som har sett något kopplat till händelserna. Telefonnumret för att lämna tips och iakttagelser är 114 14.

Presskontakter

Frågor kring pågående förundersökningar

David Helgesson
Gruppchef vid grova brott
Telefon: 010-568 22 43 

Frågor kring polisens arbete i de aktuella stadsdelarna

Mats Bäckström
Kommunpolis
Telefon: 010-568 20 31