Flygande kamerabevakning fortsätter i Uppsala

 • Karta över Gottsunda/Valsätra.
  Område i Gottsunda/Valsätra som kommer att bevakas med hjälp av UAS. Bild: Polisen
 • Karta över Gränby.
  Område i Gränby som kommer att bevakas med hjälp av UAS. Bild: Polisen
 • Karta över Stenhagen.
  Område i Stenhagen som kommer att bevakas med hjälp av UAS. Bild: Polisen
 • Karta över Sävja.
  Område i Sävja som kommer att bevakas med hjälp av UAS. Bild: Polisen
1/4

Polisen i Uppsala fortsätter använda UAS med kameror, så kallade drönare, i sitt brottsbekämpande och trygghetsskapande arbete.

Polisen har beslutat att fortsätta användningen av kamerabevakning med hjälp av UAS, unmanned aerial system, i Gottsunda/Valsätra, Gränby, Stenhagen och Sävja.

Polismyndigheten får bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde endast om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Utifrån den brottslighet som pågår och riskerar att ske i de aktuella områdena finns det skäl för polisen att bedriva kamerabevakning både med hjälp av realtidsbevakning och med bildinspelning.

Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till polisens patrullering och andra trygghetsskapande åtgärder i områdena. Flygande kamerabevakning kan komma att ske dygnet runt på allmänna platser. Polisen filmar inte särskilt integritetskänsliga platser som bostäder.

Besluten om kamerabevakning gäller till och med den 31 december 2020 varefter användningen kommer att utvärderas.

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Läs mer om polisens arbete med UAS, och om hur polisen behandlar personuppgifter.