Gränskontrollanter förstärker utredningsverksamheten

Sedan den 1 april utreder 50 gränskontrollanter brottsutredningar från hela polisregion Stockholm. Det är resultatet av en förändrad samhällsbild med minskat resande, som innebär att polisen tillfälligt har styrt om en resurs.

För att hantera polisens arbete under coronapandemin, pågår en särskild händelse i region Stockholm. I arbetet har polisens resurs setts över för att användas på bästa sätt. Ett exempel är de omkring 30 gränskontrollanter som nu styrts om, för att arbeta med utredning av ärenden från hela regionen. Utöver det kommer ytterligare 20 gränskontrollanter stödja regionens utredningsverksamhet.

– Vår styrka inom polisen är att vara flexibla och lösningsorienterade. Gränspolisen stöttar just nu regionens utredningsverksamhet i arbetet med att målsägande får upprättelse och gärningspersoner lagförs, säger Marie Toborg, vid gränspolisen som nu också arbetar med den särskilda händelsen Corona i region Stockholm.

Gränskontrollanterna arbetar med enklare utredningsåtgärder som att till exempel hålla förhör på telefon, hantera beslag eller att hämta in övervakningsfilmer. Gränskontrollanterna leds av en förundersökningsledare och har fått introduktion i bland annat lagstöd och straffrätt.