Högsta domstolen fastställer fentanyldom

En man har via ett bolag sålt den livsfarliga drogen fentanyl. I fredags fastställde högsta domstolen att mannen gjort sig skyldig till vållande till annans död.

Polisen har sedan 2017 bedrivit en omfattande utredning kring ett bolag som bedrev en öppen försäljning av fentanyl på internet. Vid tillfället för försäljning var drogen inte klassad som narkotika eller hälsofarlig men nu har högsta domstolen fastslagit att mannen medvetet ignorerat riskerna med att sälja preparatet. Åtta människors död kan direkt kopplas till verksamheten.

– Jag vill rikta en eloge till de medarbetare vid Nationella operativa avdelningen som drivit frågan om att försäljningen borde prövas som vållande till annans död. De har stöttat med kunskap och underlag så att åklagaren kunnat bevisa både att mannen gjort ekonomisk vinning på att sälja fentanylanalogen och att hans agerande varit direkt livsfarligt, säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid NOA.

Fentanyl - en dödsdrog

En sammanställning från polisen visar att mellan 2015-2018 kostaterades det 369 dödsfall kopplat till drogen. Preparatet är potent och med stor risk att överdosera, uppskattningsvis avlider var tionde brukare till följd av förgiftning. Fentanylanalogerna produceras i Kina och distribueras till Europa. De beställs i pulverform direkt från leverantören av svenska aktörer, marknadsförs genom svenska nätsidor och distribueras därefter via PostNord till slutkonsumenten som i de allra flesta fall intar substansen i ensamhet i hemmet.

Livräddande insatser

Under 2018 inledde polisen en prioritering mot fentanyl. Syftet med polisens arbete är att förebygga, förhindra, utreda och beivra handel med fentanylanaloger i Sverige. Noa har initierat förundersökningar mot säljare av preparaten. En viktig del har varit att arbeta brottsförebyggande och med livräddande insatser mot brukare. Polisen har även bistått som expertstöd i brottsutredningar och med information till allmänheten.

Döden i en sprayflaska - reportage tidigare publicerat i Tidningen Svensk Polis.

Så arbetar polisens mot narkotikabrott