Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Ingen ökning av anmälningar av brott i nära relation

Polisen i region Väst ser ingen ökning av antalet anmälningar inom brott i nära relation kopplats till coronaviruset. Det gör man inte heller på nationell nivå.

På många håll i landet vittnar bland andra kvinnojourer om att de den senaste månaden har fått fler ärenden med där människor söker hjälp. De ser en koppling till coronaviruset och att utsattheten för framför allt kvinnor och barn ökar då fler vistas hemma.

För polisens del syns ännu inte någon ökning i anmälningsflödet under kategorin brott nära relation som kan kopplas till coronaviruset, vare sig i polisregion Väst eller inom polisen nationellt. Brottskoderna ändrades vid årsskiftet och i samband med det fick man en viss ökning jämfört med föregående år. Denna ökning syntes i januari och februari, men i mars har antalet anmälningar hållit sig på samma nivå och i vissa polisområden har anmälningarna till och med minskat.

Det finns dock en god beredskap inom polisen för att anmälningsflödet kan öka.

Malin Sahlström
Kommunikationschef
Kommunikationsavdelningen Väst