Intensiva insatsveckor i Rimfrost

Genomsökning av trappuppgång i Malmö

Polisen söker igenom en trappuppgång i ett flerbostadshus i Malmö. Bild: Anna Hermansson

De senaste veckornas insatser i operation Rimfrost i polisregion Syd har haft som mål att öka det polisiära trycket mot kriminella miljöer och därmed minska förekomsten av bland annat skottlossningar och sprängningar samt öka tryggheten hos allmänheten.

Den särskilda händelsen Rimfrost startades i november 2019 efter rad grova våldsbrott där bland annat en 15-årig pojke sköts till döds vid en pizzeria i närheten av Möllevångstorget i Malmö. Målet med insatsen var att bryta den trend av brottslighet med bland annat skottlossningar och sprängningar som pågått under en lång tid. Ett annat delmål var att öka människors trygghet och säkerhet.

Polisområde Malmö fick motta nationella personalförstärkningar för att förstärka både utredningsverksamheten och den trygghetsskapande och brottsförebyggande verksamheten. Vilket bland annat innebar fler synliga poliser på Möllevången och sedan årets start har tre skottlossningar inträffat i Malmö. Under hela 2019 inträffade 34 skottlossningar och under 2018 skedde 47.

- När det gäller polisområde Malmö som fick motta merparten av Rimfrostförstärkningarna har vi sett en tydlig nedgång i antalet mord, mordförsök, skottlossningar och sprängningar, säger Stefan Sinteús, kommenderingschef för operation Rimfrost i polisregion Syd.

I slutet av januari genomfördes den tre dagar långa operation Hagelstorm i Malmö där poliser från hela landet och samverkande myndigheter deltog. Insatsen innebar bland annat ett stort antal personbilskontroller och genomsökningar av källare och andra gemensamma utrymmen tillhörande flerfamiljshus. Vid insatsens slut kunde bland annat 39 vapen och ett kilo sprängdeg räknas in bland fynden. Flera poliser som deltog vittnade också om väldigt positiv respons från de boende i de områden insatsen genomfördes.

- Responsen från allmänheten ska inte underskattas. Förutom en ökad trygghet har samarbetet med allmänheten också inneburit ett högra tipsinflöde och bättre underrättelser som kommer ligga till grund för ytterligare insatser, både rent polisoperativa men även trygghetsskapande insatser. Vi ser också att kriminaliteten i Malmö har förgreningar över hela regionen och därför har arbetet som inledningsvis koncentrerades till Malmö också haft effekter på hela regionen, säger Stefan Sintéus.

De senaste veckorna och månaderna har ett stort antal insatser inom ramen för operation Rimfrost genomförts i hela polisregion Syd. De flesta av dem har varit spaningsinsatser som lett till fynd av vapen, narkotika och sprängmedel men som inte har varit synliga för allmänheten. Flera större operationer liknande Hagelstorm har dock genomförts där polisområde nordvästra Skåne haft operation Vårsol, operation Umbra i polisområde Blekinge och nordöstra Skåne och senast operation Försommar i polisområde Kalmar Kronoberg.

- De brottsförebyggande insatserna som vi kunnat genomföra så här långt är viktiga i vårt långsiktiga arbete inom polisområdet. Jag tycker det är bra att kunna skicka signaler till både allmänheten och den kriminella miljön att polisen har resurser för att kunna kraftsamla mot kriminell verksamhet, säger polisintendent Jonas Eek vid polisen i Växjö.

De större polisinsatserna har genomförts med både personal från polisregion Syd och med nationella förstärkningar. Operation Norrsken som genomfördes vecka 17 i Malmö och där uppemot 250 poliser deltog, genomfördes enbart med regionala resurser.

- Detta visar att vi med metoder och arbetssätt från operation Rimfrost kan hålla ett fortsatt högt tryck mot den kriminella miljön även efter att den nationella särskilda händelsen operation Rimfrost avslutats. Det är ett långsiktigt arbete som kräver polisiär uthållighet och kräver att hela samhället sluter upp för att förhindra att unga ser kriminalitet som ett livsalternativ, säger Jarl Holmström, biträdande regionpolischef i polisregion Syd.

Den nationella särskilda händelsen beräknas pågå fram till sommaren men sedan några månader tillbaka pågår arbete inom polisregion Syd för att Rimfrosts arbetssätt och metoder som ska leva vidare och utvecklas inom regionen.