Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Kamerautrustad drönare över Lund ”siste april”

arta över Lund med aktuellt område markerat.

Även om firandet av ”siste april” är inställt och Stadsparken i Lund är stängd kommer polisen att ha en resurs på plats i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte.

Under dagen kommer man att flyga med kamerautrustad UAS (drönare) inom markerade områden i Lund för att få möjlighet till en bra överblick de områden som finns på bifogade karta.