Kontroller och tillslag inom ramen för operation Rimfrost

Fokus för operation Rimfrost har varit centrala Uppsala, Stenhagen och Gottsunda under veckan som gått. Samarbete har skett bland annat med Kronofogdemyndigheten.

I centrala Uppsala har så kallade tobakskontroller av närlivsbutiker genomförts och i bostadsområden har ett flertal kontroller av personer gjorts samt tillslag mot lägenheter.

Utredningsdelen har nått ett genombrott i ett äldre ärende gällande försök till mord där en person har häktats på sannolika skäl misstänkt.

Kommenderingschef för Rimfrost Mitt Jale Poljarevius vill tacka all inblandad personal för ett väl utfört arbetet under veckan.

Målet för den särskilda händelsen
Minska skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer.
Reducera antalet personer i kriminella nätverk genom lagföring och avhopparverksamhet.
Öka beslagen av vapen och sprängämnen.
Öka tryggheten hos allmänheten.

Resultat för Rimfrost region Mitt från den 20 februari – 24 april
Frihetsberövade:
Gripna 38 (varav 36 anhölls och sedan 20 häktades)
Efterlysta 9
Omhändertagna 10
Lagen om vård av unga - LVU 3