Angående grov mordbrand i Leksand torsdag 16 april 2020 vid Tegera arena

Vid 04:30 tiden på torsdagsmorgonen den 16 april inkom larm om att det brann i träningshallen i direkt anslutning till Tegera arena i Leksand. Branden kunde begränsas till själva träningshallen (Weda arena).

Omständigheterna omkring branden var sådana att händelsen redan från början rubricerades såsom grov mordbrand, varför en förundersökning inleddes i direkt anslutning till händelsen.
I utredningen har förhör och en större mängd förundersökningsåtgärder vidtagits. Efter hand framgick att en trolig förklaring till branden varit ungdomligt oförstånd som gett den mycket olyckliga händelseutvecklingen. Med anledning därav har utredningar enligt lagen om unga lagöverträdare inletts mot två icke straffmyndiga personer. Utredningarna ska syfta till att ta reda på vad som hänt i detalj samt för att ge socialtjänsten ett underlag för att kunna bedöma behovet av insatser.
Ytterligare frågor kan för närvarande inte besvaras i den pågående utredningen (sekretess råder).
Utredningen leds numera av kammaråklagare Jimmy Skogström, Åklagarkammaren i Falun.
Rune Lindbom
Chef Lokalpolisområde Mora