Luftburen patrullering i Trelleborg

Nu kommer vissa delar av Trelleborg att bevakas med hjälp av UAS, så kallade drönare. Åtgärden är en del i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Polisen har beslutat att använda kamerabevakning med hjälp av UAS, så kallade drönare, i delar av centrala Trelleborg. Övervakningen sker som ett led i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

- Det är ett förhållandevis nytt verktyg i vår verktygslåda som vi vill prova att använda oss av nu under en tid framöver, säger lokalpolisområdeschef Lars-Gunnar Björnqvist.

Beslutet gäller från och med lördag 11 april fram till mitten av juli. Aktuella bevakningsområden är områdena kring Stadsparken och Folkets park samt runt Malörtsvägen. Skyltar sätts upp i de aktuella områdena.

Beslutet omfattar inte ljuddetektering eller upptagning av ljud på platsen. UAS-piloten får inte filma in i de bostadslägenheter eller andra integritetskänsliga utrymmen som finns i området, utan enbart filma allmänna platser såsom öppna ytor och områden dit allmänheten har tillträde.

Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.