Ökat fokus på trafiken vid Sveavägen i Stockholm

Polismyndigheten

Trafikkontroll i Stockholm city. Bild: Polismyndigheten

Boende i Stockholms city har vädjat till polisen i region Stockholm att försöka få bort störande motorcyklar och bilar som kör fort på Sveavägen. Polisen arbetar trygghetsskapande och problemlösande med trafiken på Sveavägen.

 Det är framförallt på kvällarna, och speciellt helgerna, som det körs respektlöst med motorcyklar och snabba bilar fram och tillbaka på Sveavägen. Detta är inte bara farligt utan även oerhört påfrestande för de boende, säger Tobias Lövström, chef lokalpolisområde Norrmalm.

Lokalpolisområde Norrmalm har fått in många klagomål från boende på att det är många motorcyklar och snabba bilar som åker utmed Sveavägen i Stockholms city. Både boende och polisen är oroade av det eskalerande problemet, och klagomålen rör även den höga ljudnivån på kvällar och helger. Med mindre trafik på vägarna ökar möjligheterna för detta beteende, vilket i sin tur leder till ökad otrygghet på gatorna liksom risken för olyckor.

Polisen kommer att vara närvarande i området för att skapa trygghet bland medborgare, minska olycksrisken i trafiken och arbeta för att få bort fenomenet ”gatulopp” från gatorna.

 Det är tråkigt att inte människor kan visa större respekt och hänsyn. Vi kommer att göra allt vi kan för att få bort detta okynnesåkande. Nolltolerans gäller, säger Tobias Lövström.