Ökat förtroende för polisen tredje året i rad

Polisanställda pratar

De svarande med mycket eller ganska stort förtroende för polisen ligger nu på 68 procent. Det är den näst högsta förtroendenivån för polisen under mätperioden 1987-2019. Bild: Lars Hedelin

Allmänhetens förtroende för polisen fortsätter att stiga i den årliga SOM-undersökningen och är på den högsta nivån sedan mitten av 1990-talet. Polisen rankas också högt i varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index.

I 2018 års SOM-undersökning steg förtroendet för polisen till 67 procent. Undersökningen för 2019, som genomfördes hösten, visar att den positiva utvecklingen fortsätter för tredje året i rad. De svarande med mycket eller ganska stort förtroende för polisen ligger nu på 68 procent. Det är den näst högsta förtroendenivån för polisen under mätperioden 1987-2019.

– Det senaste året har vi haft en allvarlig utveckling med många dödsskjutningar och sprängdåd i kriminella miljöer. Att allmänheten har ett högt förtroende för polisen i detta läge visar att många har en stor tilltro till det professionella arbete som utförs varje dag av polisens anställda. Det är särskilt viktigt nu när vi går igenom en oviss period med den pågående smittspridningen av coronaviruset, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Förtroendet för polisen har under senare år även ökat i Förtroendebarometern och Nationella trygghetsundersökningen.

Polisen får också en hög ranking i varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index. Undersökningen mäter socialt och miljömässigt ansvarstagande hos cirka 400 organisationer utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. Polisen hamnar på plats 11 i undersökningen och rankas högst inom kategorin samhällsinstitutioner.

– Jag vill tacka alla polisanställda för det fina arbete som de utför. Svensk polis är inte bara en myndighet utan även en viktig aktör för säkerhet och trygghet, både lokalt och globalt. Våra medarbetare har visat en stor uthållighet under senare år och trots begränsade resurser har vi fått ett fint betyg av allmänheten i dessa undersökningar, säger rikspolischefen.

SOM-undersökningen

Den nationella SOM-undersökningen 2019 är en enkätundersökning som genomfördes under hös­ten 2019 av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Undersökningen skickades ut till 21 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 85 år boende i Sverige. Adresserna hämtades ur folkbokföringsregistret.

Sustainable Brand Index

Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie om hållbarhet. Studien har genomförts årligen i tio års tid med start 2011. Totalt 1400 varumärken har bedömts utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. Polisen och sex andra statliga myndigheter är från i år inkluderade i undersökningen.