Över 600 som körde för fort

Poliskontroll

651 rapporterade hastighetsöverträdelser i Örebro län, Värmland och Dalarna.

Förra veckan hade polisen en nationell trafikvecka med fokus hastighetsöverträdelser. 651 hastighetsöverträdelser rapporterades i polisregion Bergslagen.

Under veckan fick ett antal förare sina körkort omhändertagna med anledning av att de framfört sina fordon i allt för hög hastighet.

Polisen genomför varje år flera särskilda trafiksäkerhetsveckor där vi fokuserar lite extra på olika problemområden som finns i trafiken. Under förra veckan genomfördes en sådan vecka med fokus på hastighet.

- I Polisregion Bergslagen arbetar vi med en metod där vi genomför ett stort antal kortare trafikkontroller som vi sprider ut på flera platser för att öka polisens synlighet och närvaro i trafiken, säger Leif Svensson, chef för trafiksektion Bergslagen.

I samband med hastighetskontrollerna uppdagades också annan brottslighet, bland annat narkotikabrott, stöld, vapenbrott och att efterlysta personer anträffades.

- Det väl utförda arbetet av personalen vid trafiksektionen och vid våra lokalpolisområden har förhoppningsvis fått bilförare att lätta på gasen och att medelhastigheten på våra vägar kan sänkas.

Fokus på hastighetskontroller är en viktig del i polisens trafikstrategi. En ökad närvaro och aktivitet ute i trafikmiljön är en förutsättning för att trafikstrategins målsättning med minskat antal döda och skadade ska kunna nås.

Resultat för trafikveckan i polisregion Bergslagen

• 651 rapporterade hastighetsöverträdelser
• 100 av de som rapporterades låg inom spannet 6-9 km/h över gällande hastighetsbegränsning
• 17 anmälningar gällande narkotikabrott
• 2 vapenbrott
• 1 stöldbrott
• 1 anträffad efterlyst
• 15 underrättelseuppslag

Polisregion Bergslagen är Dalarna, Värmland och Örebro län.