Påminnelse om förbudet om allmän sammankomst med högst 50 deltagare

Under helgen startades ett upprop via sociala medier om att ordna en motorträff i centrala Rättvik.

2021-01-12: Observera att texten kan vara inaktuell. För uppdaterad information kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, läs mer här: Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Polisen uppmanar att undvika allmänna tillställningar eftersom det dels är ett brott mot ordningslagen att anordna dessa, dels ökar risken för spridning av coronaviruset i samhället.

Under helgen samlades ett mycket stort antal motorburna ungdomar i centrala Rättvik efter att ett upprop gått ut via Facebook. Antalet ungdomar uppskattades till närmare 300. Med hänvisning till det förbud som nu råder så har en anmälan om brott mot ordningslagen upprättats mot den som uppmanat till träffen. Den som uppmanat till träffen hade inte sökt tillstånd. Deltagarna kom inte bara från flera delar av Dalarna utan även från angränsande län och utgjordes mestadels av ungdomar och unga vuxna.

Från och med den 29 mars är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller upp till sex månaders fängelse.

– Ibland förvånas man över den nonchalans och brist på förståelse som en del visar. Vi tycker inte att det är ett acceptabelt beteende att vare sig anordna eller delta i ett sådant upprop, och speciellt inte under de omständigheterna vi har nu. Oavsett om den här händelsen i slutändan kommer att bedömas som ett brott eller inte så har vi alla ett ansvar att minimera eventuell spridning av coronaviruset, säger Thomas Hellgren, stabschef för polisområde Dalarnas covid 19-stab.

Kontaktperson för media

Thomas Hellgren, 010 - 567 2524