Polisaspiranter fick planera narkotikatillslag: ”Otroligt häftigt”

Ett narkotikatillslag och ett gripande gjordes vid en insats där aspiranter var med och jobbade under ett så kallat aspirantprojekt. ”Det här är det närmsta de kommer riktig tjänstgöring som färdig polis”, säger Johan Gripsten, områdespolis Malmö Väster.

Två dagars spaning ledde bland annat till tillslag av narkotika och ett gripande. Sex polisaspiranter var med och fick planera insatsen med översyn av två poliser.

– Det var verkligen den typen av arbete som jag såg framför mig och hoppades på när jag sökte polisutbildningen. Vi aspiranter fick i stort sett själva planera insatsen och det visade sig klaffa – det var en otroligt häftig känsla, säger Fredrik, en av de deltagande aspiranterna.

I polisområde Malmö pågår så kallade aspirantprojekt som innebär att polisaspiranter, under några veckor av sin polisutbildning, får jobba praktiskt och fokusera på ett projekt. I gruppen Malmö Väster, som tillhör lokalpolisområde Malmö Söder, jobbar man bland annat mot den öppna droghandeln – ett arbete som aspiranterna nu har blivit involverade i.

Polisaspiranterna har kommit olika långt i sin utbildning när man gör aspirantprojektet. Men senaste gruppen har cirka en vecka kvar på sin utbildning innan de är färdiga poliser. Enligt Johan Gripsten, som även är aspirantinstruktör, får aspiranterna med sig värdefull erfarenhet genom projekten.

– Att göra det här ger dem en viss självkännedom och kunskap om att arbeta i grupp. Jag tror också att man får vissa insikter och i det här fallet har vi jobbat med den lokala problembilden, säger han.

Under projekten är även ett viktigt syfte att aspiranterna får jobba så pass självständigt som möjligt, men med stöd från instruktörerna.

– Vi finns i bakgrunden och är behjälpliga. Vissa beslut måste vi som är poliser ta, men aspiranterna kan komma med förslag på beslut där vi bekräftar eller invänder om det är rätt tänkt i frågan eller inte. Vi har också möjlighet att avbryta om vi tycker att arbetet utvecklas åt fel håll, säger Johan Gripsten.

Fredrik, som vid insatsen bara hade något arbetspass kvar av utbildning till att bli färdig polis, har höga förväntningar på att komma ut i arbetslivet.

– Såhär efter nästan genomförd utbildning är man ännu mer taggad på att komma ut i arbetslivet. Det har varit en jättebra utbildning och under aspiranten har flera av mina aspirantkollegor och jag själv ibland konstaterat att ”tänk att vi får betalt för att göra det här” – det är fantastiskt roligt att göra aspiranten, säger han och fortsätter;

– För den som är intresserad av att bli polis – sök! Det är verkligen spännande, man får lära sig massor och inser snabbt att polisyrket kommer att vara otroligt varierande.

Polisens webbsida om att bli polis