Polisen byter lokal i Borgholm

Polisen har beslutat sig för att flytta till nya lokaler i Borgholm efter att under en tid utrett olika möjligheter. Polisen kommer i olika etapper flytta sin verksamhet till de nya lokalerna.

Polisens nya lokaler ligger i det f d sjukhuset i centrala Borgholm. Polisen har skrivit ett hyreskontrakt med Borgholms kommun som äger de nya lokalerna.

- Vi har efter problem med bl.a. mögel i våra gamla lokaler undersökt olika alternativ för lokalisering av polisverksamheten i Borgholm. Nu har vi beslutat oss för att flytta verksamheten till lokaler som passar vår verksamhet bättre förklarar lokalpolisområdeschef Olof Bråve.

Flytten av polisverksamheten i Borgholm till de nya lokalerna kommer att ske succesivt.

- Vi kommer att vara kvar i den gamla polisstationen även under sommaren 2020 och vi beräknar vara på plats i våra nya lokaler 30 september i år säger Olof Bråve.

Ombyggnationen av polisens nya lokaler sker i flera etapper och fortsatt projektering omfattar även en garagebyggnad med omhändertagandeceller och biytor. Detta skall vara klart 2021.