Polisen går över till digital ordningsbot

Polis vid bil.

Bild: Polisen

Istället för att skriva ut böter med papper och penna kommer polisen framöver att utfärda digitala böter på plats genom en app i mobilen. Det betyder att polisen sparar tid och att rättssäkerheten ökar.

Just nu genomför polisen en trafikvecka med fokus på hastighetskontroller. Att fler i vägtrafiken sänker hastigheten är avgörande för att förbättra trafiksäkerheten.

Digitalt verktyg ger flera fördelar

I flera regioner har man börjat använda ett nytt digitalt verktyg som underlättar polisens arbete med att utfärda böter. Det är en app i mobilen som hanterar proceduren så att föreläggandet registreras direkt i ordningsbotsregistret. En kopia skickas hem automatiskt tillsammans med inbetalningskort till den som bötfälls utan att en administratör behöver lägga in uppgifterna manuellt. På så vis effektiviseras processen vilket frigör tid och ger polisen möjlighet att göra fler kontroller. Och det finns fler vinster med den nya appen.

– Som ett resultat av att vi digitaliserat processen och därmed minskat den manuella hanteringen stärker vi även rättssäkerheten för den enskilda medborgaren. Det är också en fördel att domen registreras direkt i systemet och därmed blir synlig i belastningsregistret, säger Tony Härdin vid nationella operativa avdelningen (Noa).

Appen används till olika typer av ordningsböter, varav de flesta utfärdas för trafikbrott. Till sommaren är det nya verktyget tillgängligt för samtliga poliser i landet. Ytterligare funktioner planeras, exempelvis möjlighet att betala på plats eller genom polisens webbplats polisen.se.

Digital bötfällning – så går det till

  1. Polisen på plats registrerar uppgifter om person och eventuellt fordon i appen och räknar ut bötesbeloppet innan föreläggandet skrivs in.
  2. Den misstänkte skriver under med en digital penna på skärmen.
  3. Boten registreras automatiskt i ordningsbotsregistret. En kopia och ett inbetalningskort skickas hem till den som bötfällts.