Polisen genomför verkställigheter trots stängda gränser

Polismyndighetens arbete med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut fortsätter trots många stängda gränser, det pågår också löpande dialog med flera utländska myndigheter om hur samarbetet ska bedrivas framåt.

Flera av de länder som polisen samarbetar med har stängt sina gränser eller meddelat att de inte tar emot återvändare. Även många ambassader ät stängda, båda utländska här i Sverige och svenska beskickningar utomlands, vilket kan försvåra till exempel få ut nödvändiga resehandlingar och andra dokument.

- Polismyndigheten ser en minskning av samtlig flygtrafik till och från Sverige på ca 90-95 procent, och ett liknande mönster ses även i resten av världen. Detta medför att det finns färre kommersiella flygningar som det går att boka biljetter till återvändare med, säger Patrik Engström, chef nationella gränspolissektionen, Noa.

Det har genomförts färre verkställigheter sedan inreseförbudet trädde i kraft, jämfört med samma tidsperiod föregående månad och föregående år. Polismyndigheten verkställde 87 ärenden, de flesta till Danmark, Vitryssland, Thailand, Ukraina och Georgien, mellan den 19 mars och 15 april. Det är en minskning med cirka 81 procent jämfört med samma tidsperiod föregående månad då 462 ärenden verkställdes.

Polismyndigheten ser nu på alternativa lösningar att genomföra verkställigheter tillsammans med Kriminalvården, till exempel genom att använda chartrade plan. Mellan 19 mars och 15 april har endast två återvändandeinsatser med chartrat flygplan genomförts, en till Georgien och en till Armenien.

- Vi har en pågående dialog med utländska myndigheter om möjligheten att genomföra verkställigheter framöver, men beslut fattade av länder som till exempel Afghanistans, gör att vi särskilt kommer att bedöma om det fortfarande finns stöd i lagstiftningen för att hålla återvändare i förvar, säger Patrik Engström.

Situationen på landets förvar

Polismyndigheten får uppdaterad information från Migrationsverket över de som är förvarstagna på landets förvarsenheter och placerade på Kriminalvårdens häkten och anstalter. Antalet förvarsplacerade har sjunkit något sedan 19 mars, men siffran för häktes- och anstaltsplacerade har varit jämn under den aktuella perioden.

Alla beslut om förvar bedöms individuellt i den polisregion där ärendet handläggs. Om det inte finns stöd i lagen kan detta medföra att klienter som nu är förvarstagna, kommer att släppas ur förvar. Samtliga beslut kan överklagas till domstol för att prövas där.