Polisen genomförde insats i västra Borlänge

Under onsdag den 8 april genomförde polisen en särskild insats i västra Borlänge. Ett antal poliser och hundförare sökte efter vapen, sprängmedel och narkotika i allmänna utrymmen.

Genomsökningen skedde i Tjärna Ängar och Jakobsgårdarna i västra Borlänge.
– Syftet med insatsen är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi vill också förebygga och förhindra att allmänheten blir skadad i en kriminell uppgörelse. Dessutom vill vi öka osäkerheten hos personer i den kriminella miljön, säger Anna Sandberg Ställ, tillförordnad chef för områdespolisgruppen i västra Borlänge.

Förutom att söka genom allmänna utrymmen var polisen också på plats för att jobba trygghetsskapande. De boende fick information om vart de kan vända sig om de har sett något, till exempel misstänkt narkotikaförsäljning, obehöriga i källare, trapphus, på vindar eller andra gemensamma utrymmen i bostadshus.

Insatsen är en del av den nationella särskilda händelsen Rimfrost. En liknande insats gjordes i Malmö under januari månad.

Genomsökningen resulterade inte i några beslag.

– Vi har kommit i kontakt med många medborgare som varit glada över polisens närvaro, säger Anna Sandberg Ställ.

Kontakt för media
Anna Sandberg Ställ, 010- 567 2610