Polisen i Sollentuna vill bryta tystnad med informationskampanj

Polisen är beroende av allmänhetens hjälp för att kunna utreda brott och lagföra gärningspersoner. Under våren har polisen i Sollentuna delat ut 2 000 foldrar för att öka kunskapen om vad det innebär att vara vittne.

Utifrån medborgardialoger har lokalpolisområde Sollentuna, där Upplands Väsby och Sigtuna ingår, identifierat att det finns ett stort behov av att öka människors benägenhet att vittna och anmäla brott. Därför har polisen gjort en informationskampanj kring att vara vittne och delat ut en folder i skolor, på passexpeditioner och i receptioner.

– Vi tänker att foldern fungerar som ett inlägg på sociala medier och att den redan har nått många medborgare. På sikt hoppas vi att vi kan se en förändring i människors inställning till att vittna och polisanmäla, säger Tina Erving, gruppchef, lokalpolisområde Sollentuna.

Mer information