Polisen prioriterar bidragsbrott

Det finns personer som utnyttjar det skyddssystem som Sverige har genom att lämna oriktiga uppgifter och tillgagna sig ekonomiska fördelar. Polisen i region Nord har därför beslutat att genomföra en insats mot detta.

- Det välfärdssystem som vi har i Sverige går ut på att de som verkligen behöver bidrag också ska få det, inte dem som lurar sig till det, säger Mikael Ahrtzing, utredare bedrägericentrum för polisregion Nord.

Målet är att bidragen skall gå till dem som verkligen behöver det och att personer som begår brott mot bidragsbrottslagen lagförs.

- Detta är ett brott som det sällan pratas om men som kan handla om stora summor pengar som i dessa fall går till personer som inte har rätt till det, säger Mikael Ahrtzing.

I polisregion Nord finns 338 anmälningar om misstänkt bidragsbrott som ligger för utredning. Polisen kommer de närmaste veckorna att prioritera dessa utredningar för redovisning till åklagare.

- Det handlar om att öka redovisningen av färdigställda förundersökningar av aktuell brottskategori, förklarar Mikael Ahrtzing.

- Vi vill lagföra personer som begår en brottslig handling och att de som verkligen har behov av denna typ av system får det, avslutar Mikael Ahrtzing.