Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Polisen välkomnar nya polisaspiranter

Polisaspiranter på rad i en tunnelbanegång

Bild: arkivbild

Denna vecka kommer 610 nya polisaspiranter till Polismyndigheten. Aspiranterna placeras i olika polisregioner utifrån en fördelningsmodell som grundar sig ibland annat på befolkningsmängd, brottsbelastning samt avgångar.

‒ Jag vill varmt välkomna alla polisaspiranter som nu börjar sin tjänstgöring. Polisen arbetar dygnets alla timmar i en komplex och föränderlig omvärld. Oavsett utmaningarna fortsätter vi att utföra vårt grunduppdrag som är att bekämpa brott och upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Vi behöver fortsätta bli fler polisanställda, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Polisutbildningen omfattar fem terminers heltidsstudier. I utbildningen ingår en sex månaders aspiranttjänstgöring i en polisregion.

Från januari i år startade en ny antagningsprocess till polisutbildningen vilket bland annat gör det möjligt att söka till polisutbildningen när som helst under året.

Läs mer om polisutbildningen.

Aspirantfördelning i landet

De nya polisaspiranterna placeras i respektive polisregion utifrån en fördelningsmodell som grundar sig i exempelvis befolkningsmängd, brottsbelastning samt avgångar. Fördelningen av polisaspiranter till de olika polisområdena och lokalpolisområdena beslutas av polisregionerna.

Polisregion/polisområde (Antalet kan komma att förändras marginellt)

Antal

Bergslagen

Dalarna

12

Värmland

7

Örebro

22

Totalt

41

 

 

Mitt

 

Gävleborg

11

Uppsala

19

Västmanland

17

Totalt

47

 

 

Nord

 

Jämtland

8

Norrbotten

9

Västerbotten

14

Västernorrland

14

Totalt

45

 

 

Stockholm

 

City

39

Gotland

3

Nord

64

Syd

60

Totalt

166

Syd

 

Blekinge NÖ Skåne

16

Kalmar Kronoberg

23

Malmö

32

Nordvästra Skåne

24

Södra Skåne

27

Totalt

122

 

 

Väst

 

Fyrbodal

15

Halland

19

Skaraborg

12

Storgöteborg

69

Älvsborg

16

Totalt

131

 

 

Öst

 

Jönköping

23

Södermanland

18

Östergötland

17

Totalt

58

 

 

Riket

 

Totalt

610