Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Polisregion Syd hälsar nya aspiranter välkomna

I förra veckan kom 122 polisaspiranter till polisen i region Syd. Under 2020 växer regionen dessutom med 200 medarbetare. ”Jag vill hälsa er alla varmt välkomna”, säger regionpolischef Carina Persson.

Regionpolischef Carina Persson hälsar de nya aspiranterna varmt välkomna:

– Jag hoppas att ni kommer att trivas här hos oss. Ni kommer vid en tid då världen är upp och ner med tanke på coronapandemin. Samtidigt visar det på vikten av vårt uppdrag; att göra hela Sverige tryggt och säkert. Välkomna till polisen och region Syd, säger hon.

Aspiranterna i region Syd placeras i samtliga polisområden. Fördelningen baseras bland annat på befolkningsmängd, brottsbelastning och avgångar.
• Blekinge nordöstra Skåne: 18
• Kalmar Kronoberg: 21
• Malmö: 33
• Nordvästra Skåne: 24
• Södra Skåne: 26

Polisutbildningen omfattar fem terminers heltidsstudier. I utbildningen ingår en sex månaders aspiranttjänstgöring i en polisregion under de två sista terminerna. Under aspiranten kommer de bland annat att lära sig mer om att köra bil i tjänsten, om tjänstevapen och om polisiär konflikthantering.

Från januari i år startade en ny antagningsprocess till polisutbildningen vilket bland annat gör det möjligt att söka till polisutbildningen när som helst under året.

Läs mer om polisutbildningen

Under 2020 kommer polisregion Syd dessutom att växa med 200 medarbetare – ungefär hälften poliser och hälften civila medarbetare.

– Vår övergripande inriktning är att stärka det lokala arbetet och utredningsverksamheten. Det gör vi både genom att tillföra resurser och genom att utveckla vårt arbete, säger regionpolischef Carina Persson.

Även under 2019 växte region Syd – då med cirka 250 fler medarbetare. Siffrorna gäller då man dragit ifrån de som går i pension eller slutar och är alltså en nettoökning.

Texten har uppdaterats den 21 april, eftersom siffrorna i några polisområden tidigare var felaktiga.