Respektera hastighetsbegränsningen

Övning i en iscensatt trafikolycka

Samverkansövning i en iscensatt trafikolycka, med polis, ambulans och räddningstjänst. Övningen kallades Vivianne.

Att fler i vägtrafiken sänker hastigheten är avgörande för att förbättra trafiksäkerheten. Därför genomför polisen en trafikvecka med fokus på hastighetskontroller under vecka 17, mellan den 20 och 26 april.

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Därför satsar polisen extra på att genomföra hastighetskontroller.

– Hastighetsefterlevnad är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna reducera dödstalen i vägtrafikmiljön, men tyvärr upplever vi att många bilister kör för fort. Ofta handlar det om att man kör mellan 6-10 kilometer i timmen över hastighetsbegränsningen, men dessa små överträdelser har stor effekt på medelhastigheten, säger Ursula Edström, trafikstrateg på polisen.

Att hålla hastighetsbegränsningarna på våra vägar kan rädda fler än hundra liv varje år, enligt Trafikverket.

– Rätt hastighet räddar liv; det är viktigt att alla vi aktörer samverkar för att öka förståelsen kring detta. säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket. Idag kör drygt hälften av trafikanterna för fort, vilket är ett stort problem för trafiksäkerheten. Dessutom orsakar överhastigheter cirka 310 000 ton mer utsläpp av koldioxid. Om alla håller hastighetsgränserna räddar vi minst hundra liv varje år.

Polisen samverkar även med Transportstyrelsen i trafiksäkerhetsfrågor.

– Hög hastighet är en bidragande orsak till olyckor i vägtrafiken. Andelen trafik som håller sig inom gällande hastighetsgräns de senaste 5 åren har varit cirka 45 procent. Vi måste alla ta vårt ansvar för att anpassa hastigheten till trafikmiljön och hastighetsgränserna, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

Hastighetsveckan är en av många trafikveckor som polisen genomför varje år. Kontrollerna genomförs dels synligt och dels genom dold övervakning med hjälp av video/pilotfordon.

– Polisen kommer fortsätta med kontroller på olika platser och vid olika tidpunkter för att bidra till att nå målet med Nollvisionen, säger Ursula Edström, trafikstrateg på polisen.

Nollvisionen

Polisen är en av många aktörer som arbetar med att bidra till Nollvisionen. Ansvaret för ökad trafiksäkerhet delas mellan de som utformar och de som använder transportsystemet. Nollvisionen är utgångspunkten – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. De insatser som görs för att förbättra trafiksäkerheten är viktiga och ju fler aktörer som arbetar för samma mål desto större effekt nås.

Läs mer om nollvisionen här