Resurs hos polisen i Stockholm styrs om med anledning av pandemi

Kommenderingschefen i särskilda händelsen Corona, Michael Fetz.

Kommenderingschefen i särskilda händelsen Corona, Michael Fetz. Bild: Polismyndigheten

Situationen med coronaviruset ger bland annat inställda kommenderingar och framflyttade utbildningar. Parallellt med en hög beredskap för höga sjuktal ska den resurs som frigörs arbeta med utredning samt ökad synlighet.

– Parallellt med att vi ska ha en hög beredskap om många medarbetare blir sjuka så ska de ökade resurs vi tillfälligt får styras om till att utreda brott och jobba för ökad trygghet på gator och torg, säger Michael Fetz, kommenderingschef i den särskilda händelsen hos polisen i region Stockholm.

I region Stockholm pågår en särskild händelse för att på bästa sätt hantera arbetet under den pågående pandemin. I det arbetet har polisens resurs setts över för att användas på bästa sätt.

Det som ger ökad resurs är bland annat framflyttade utbildningar, minskat tryck på vissa verksamheter med anledning av situationen i samhället samt till exempel inställda fotbollskommenderingar – något som i vardagen kräver en stor personalresurs. Det innebär bland annat fler poliser ute i lokalsamhället.

Gränskontrollanter utreder bland annat bedrägerier
Det noteras i nuläget ingen större nedgång i belastningen vad gäller inkomna larm eller i omhändertagna och gripna. Detta ser dock olika ut i regionen – på en del håll har inflödet minskat.

Ett exempel på hur resurs styrts om är att ett flertal gränskontrollanter som till vardags kontrollerar pass och andra resehandlingar nu styrts om till annan verksamhet. Sedan förra veckan arbetar ett flertal tillfälligt med att utreda bedrägeribrott. Denna vecka ska ytterligare gränskontrollanter arbeta som utredningsstöd för brott i nära relation.

 Vi fortsätter vårt samhällsviktiga arbete att skapa trygghet i regionen och ingripa när det behövs. Vi är vana att planera för och agera i olika kriser, säger Michael Fetz.