Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Rimfrost: Stor insats i Malmö med trygghet i fokus

Två poliser i trappuppgång.

Under insatsen beslagtogs bland annat 1 354 narkotikaklassade tabletter. Bild: Polisen

Under tisdagen och onsdagen genomfördes en större polisinsats i de centrala delarna av Malmö där uppemot 250 poliser och samverkande myndigheter deltog. Insatsen genomfördes inom ramen för operation Rimfrost.

Med stöd av bland annat specialsökhundar, helikopter och personal från det nationella bombskyddet sökte polispersonal igenom gemensamma utrymmen tillhörande fastigheter på Södra Sofielund och Möllevången. Bland annat anträffades ett skjutvapen, narkotika och misstänkt stöldgods men de stora beslagen uteblev.

– Visst vill vi göra stora beslag, men den trygghetsskapande aspekten med en insats av det här slaget ska inte underskattas. Responsen från allmänheten har varit väldigt positiv och det gör mig väldigt glad. Beslag av vapen och narkotika gör vi ändå fortlöpande vid insatser som vi genomför på ett mindre synligt sätt, säger Andy Roberts.

– Samtidigt kan man inte underskatta vikten av att flera tusen malmöbor nu vet att deras bostadshus allmänna utrymmen är fria från vapen och droger. En annan stor vinst med insatsen är den mängd tips och underrättelser som kommit in till oss som kommer att leda till nya insatser framöver, säger Andy Roberts.

Drogscener har slagits ut 

En stor del i operation Rimfrost har varit att skapa trygghet.

– Det har vi arbetat intensivt med under Rimfrost och bland annat slagit ut flera öppna drogscener i de bostadsområden där vi nu genomförde veckans insats, säger Andy Roberts, chef för lokalpolisområde norr.

Den särskilda händelsen operation Rimfrost kommer att avvecklas till sommaren men redan nu pågår arbetet med att ta tillvara de positiva effekter som operation Rimfrost inneburit för regionen. Veckans insats (operation Norrsken) följde det mönster och de arbetsmetoder som användes vid operation Hagelstorm som ägde rum i Malmö i januari.

Då genomsöktes en stor mängd trappuppgångar, källare, vindar och andra gemensamma utrymmen i fastigheter av polispersonal från olika delar av polissverige i jakt på vapen, narkotika och sprängmedel. Förutom att flera skjutvapen och narkotika beslagtogs fick insatsen beröm av invånarna i de bostadsområden där insatsen genomfördes.

– De metoder och arbetssätt som vi framgångsrikt använt oss av inom Rimfrost sen i höstas kommer att leva vidare. Insatsen i veckan genomfördes helt och hållet med personal från region Syd vilket visar att vi kan och kommer att genomföra flera liknande insatser framöver för att hålla ett fortsatt högt tryck mot den gängkriminella miljön, säger Stefan Sintéus. kommenderingchef för den regionala särskilda händelsen i Region Syd.

Resultat av insatsen

Under operation Norrsken har cirka 100 sökinsatser gjorts i genmensamma utrymmen tillhörande flerbostadshus på Södra Sofielund och Möllevången. Dessa tillsammans med trafikkontroller i områdena har bland annat resulterat i:

  • Beslag av ett skjutvapen.
  • Sju fall av misstänkt rattfylleri/drograttfylleri.
  • 16 misstänkta fall av narkotikabrott, eget bruk.
  • Elva fall av misstänkt narkotikabrott, innehav.
  • Beslag av 1354 narkotikaklassade tabletter.
  • Beslag av mindre mängder narkotika, bland annat Heroin, fentanyl och hasch.
  • Beslag av sex elcyklar som misstänks vara stulna.

I samband med insatsen har kronofogden utmätt tre personbilar med ett sammanlagt värde av cirka 800 000 kronor.