Stockholmspolisen vässar arbetet mot grooming

Polisen i region Stockholm har inrättat ett nytt team av utredare som ska arbeta mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Det är ett led i polisens nationella satsning på brott mot särskilt utsatta brottsoffer.

Teamets huvudsakliga uppdrag är att utreda brott med sexuella motiv som är riktade mot barn och som sker på internet. Utredarnas arbetssätt blir mer operativt än det som är vanligt i traditionell utredningsverksamhet. Det innebär att utredarna aktivt letar upp gärningspersoner med målet att varje utsatt barn ska få upprättelse.

– Grooming är ett samtids- och ett framtidsbrott, aktiviteten på it-plattformarna kommer knappast att minska. Inom polisen behöver vi hänga med i utvecklingen och ständigt skaffa oss mer kunskap. Genom det här teamet får vi ett nödvändigt fokus på brottstypen, säger Morgan Neijnes, gruppchef för en av utredningsgrupperna inom teamet Grooming Stockholm.

Grooming Stockholm är en polisområdesgemensam satsning och består idag av 14 medarbetare. En intern rekrytering pågår i syfte att förstärka teamet ytterligare.