Stort antal falska sedlar i omlopp

Stor ökning av 500 kronors sedlar senaste året. Under januari till mars är det sex gånger så många ärenden.

Under senaste året har antalet falska sedlar ökat markant. Under januari - mars i år anmäldes 707 sedlar jämfört med samma period 2019 med 102 ärenden, en ökning med cirka 600 procent. Ärendena handlar bara om 500 kronors sedlar.

– Vi har aldrig fått in så mycket ärenden kring falska sedlar som nu. I dagens samhälle hanterar vi allt mindre kontanter vilket har lett till att många är ovana med fysiska sedlar och vet helt enkelt inte hur en äkta sedel ska se ut eller kännas, säger Michael Johansson, nationellt forensiskt centrum.

– Användandet av de falska sedlarna sker oftast via privata affärer av begagnade varor. När varan ska betalas med kontanta medel använder bedragaren de falska sedlarna. Även butiker drabbas, men inte i lika stor utsträckning, säger Lotta Mauritzson, nationellt bedrägericentrum.

Genom att vara med uppmärksam vid hantering av kontanter är det enkelt att upptäcka och stoppa falska sedlar.

Tänk på att:

  • Lär dig de två viktigaste detaljerna på en äkta sedel.
  • Be om att få göra upp affären via banköverföring istället om du misstänker att du fått falska sedlar.
  • Gör ingen affär. Ta inte emot sedlarna om du misstänker att de är falska.
  • Om brottet inte är pågående, ring polisen på 114 14. Vid pågående brott, ring 112.

Så ser en äkta sedel ut

500 kronors sedel

Blå detalj i bild: De högre sedelvalörerna (100, 200, 500 och 1 000) har ett säkerhetsband med tre fönster. I fönstren finns bilder som rör sig och växlar motiv mellan "KR" och en kungakrona när du vickar på sedeln. Bandet har olika färg beroende på sedelns valör.

Grön detalj i bild: Varje sedel har en färgskiftande bild med anknytning till personen på sedeln. På 500 kr sedeln sitter den till höger om Birgit Nilsson. I bilden finns också sedelns valörsiffra. Bilden och valörsiffran skiftar färg gradvis mellan guld och grönt när du vickar på sedeln.

Fakta

Antalet falska sedlar som kommer in till NFC är normalt cirka 70 stycken per månad. I februari 2020 var den siffran cirka 300 och i mars cirka 250 stycken.

Inkomna ärenden nationellt jämförelse jan-mars 2019-2020:

Månad

2019

2020

Ökning

jan 41 147 258 %
feb 30 279 830 %
mars 31 281 806 %