Studentkortegen i Västerås 2020

Vi vet ännu inte om studentkortegen kan genomföras i år med anledning av covid-19 och effekterna av coronaviruset. Senast den 5 maj fattas beslut om det.

Kvarstår beslutet om att folksamlingar över 50 personer inte är tillåtet måste studentkortegen ställas in i Västerås. 

Vi hoppas självklart att vi kan genomföra kortegen även i år och planerar för det. Därför vill Polismyndigheten och Västerås stad bjuda in till möte onsdag 13 maj på Växhuset i Västerås. Vi vill att studentdagen ska bli en positiv, säker och minnesvärd dag för alla. Därför är det viktigt med ett bra samarbete mellan elever, föräldrar, skolpersonal, kommunen och polis.

Möte för elever och flakvärdar - 13 maj klockan 17.00 på Växhuset
Obligatoriskt möte för två studenter per avgångsklass samt flakvärdar, även skolpersonal är välkomna. Beräknad tid cirka 1 timme. Samling i entrén.

Möte för förare av ekipagen - 13 maj klockan 18.30 på Växhuset
Obligatoriskt möte för förare av ekipagen. Samling i entrén.

Redan nu kan ni läsa om vilka regler som gäller för studentkortegen på vasteras.se

Vi återkommer med mer information om studentkortegen efter den 5 maj. Mötet ställs in om studentkortegen ställs in.

För att flaket ska vara godkänt gäller följande regler:
• Klassrepresentant och vuxen flakvärd måste delta i Polisens informationsmöte.
• Ingen alkohol är tillåten.
• Inga glasflaskor på flaken.
• Det får inte vara för många passagerare. De ska sitta eller stå så att det inte uppstår någon fara.
• Det ska finnas hållfasta skyddsräcken som ska vara minst 110 cm höga. Säten eller bänkar ska vara fastsatta.
• Utrymmet för passagerarna får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
• Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen.
• Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. För traktor med släp krävs dock B-körkort.
• Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta.
• Dragfordon och släp får vara max 13 meter långt tillsammans. Anledningen är att det annars finns risk för skador på åskådare när ett långt ekipage ska svänga i korsningen Vasagatan-Stora Gatan.
• En flakvärd ska finnas på studentflaket för att öka tryggheten och finns till hjälp under färden. Flakvärden ska ha fyllt 25 år och får inte år inte själv vara med och fira.
• Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett säkert kommunikationssystem. Det enklaste och bästa är ett starkt rep eller snöre som fästs i föraren och som passagerarna kan dra i vid störningar eller fara. Mobiluppkopplingar är osäkra med tanke på ljudnivån som brukar vara vid kortegen.
• Plakat med kränkande text är inte tillåtna.
• Fyrverkerier eller andra brinnande föremål är inte tillåtet.

Att tänka på
• Det är föraren som är ansvarig för ekipaget. Om studentflaket inte är trafiksäkert får det inte köras i kortegen.
• Säkerheten ökas om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon tippat för att alla har samlats på en sida av flaket.
• Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer.
• Planera färdvägen noga med hänsyn till bland annat strömförande
ledningar, broar och miljözoner.

Obligatoriska möten för klassrepresentanter och förare
Varje avgångsklass ska ha två representanter med på mötet för att få köra i kortegen. Dessutom ska en flakvärd, som har fyllt 25 år, vara med på mötet. Även mötet för förarna är obligatoriskt.