Tätare samarbete ska fånga upp avhoppare

Polisen ska jobba mer enhetligt med personer som vill lämna kriminella gäng. Ett pilotprojekt i lokalpolisområde Rinkeby ska ta fram ett arbetssätt att sprida i regionen.

För att stoppa det grova våldet arbetar lokalpolisområde Rinkeby sedan många år med avhopparverksamhet. Polisen samarbetar med stadsdelsförvaltningarna i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, för att hjälpa grovt kriminella och personer i riskzonen att ta sig ur kriminalitet. Sedan i november pågår ett pilotprojekt för att ta fram ett arbetssätt med ökad samverkan och tydligare roller och ansvar, som kan spridas i regionen.

Möten med stadsdelar och frivården

I projektet har lokalpolisområdet regelbundna möten i ett så kallat samverkansteam med båda stadsdelarnas sociala insatsgrupper, Kriminalvårdens frivård och polisens regionala brottsoffer- och personsäkerhetsgrupp. Syftet är en tydligare struktur för samarbetet och ett bättre informationsflöde mellan parterna, för att fånga upp personer som är motiverade att lämna det kriminella livet.

–  Vi delar lägesbild och säkerställer att det lämnats orosanmälningar för unga nyckelpersoner, utifrån aktuella konflikter och skjutningar. Det är ett bra forum för att se till att alla gör allt de kan, säger Stephan Kiernan, chef på polisens spaningssektion i polisområde Stockholm nord.

Polisen bedömer hotbild

Initiativet till samverkansteamet kommer från Stockholms stad som har det övergripande ansvaret för avhopparverksamhet. Polisen bidrar med att bedöma hotbilder mot personer och delar med sig av underrättelser och kunskap om de kriminella nätverken.

– Vi vet vilka i miljön som är på väg ut eller om någon är extra utsatt. Då kan vi närma oss och hänvisa till de alternativ som finns, säger Stephan Kiernan.

Målet är att övriga Stockholm ska kunna jobba på ett likartat sätt med avhoppare och att erfarenheterna blir en grund för det nationella regeringsuppdraget kring avhoppare.

– Det kan sticka i ögonen på många att samhället lägger resurser på att hjälpa kriminella personer, men att få bort de här personerna från gatan ger stora samhällsvinster i längden, säger Stephan Kiernan.

Snabbare riskbedömning

Polisområdet ser redan fördelar med den utökade samverkan, enligt Stephan Kiernan. Fler får relevant information och vet vägarna för att göra en snabb riskbedömning om någon är hotad eller har uttryckt att de vill hoppa av. Polisen blir också bättre på att skriva orosanmälningar.

Region Stockholms arbete mot grov brottslighet

Avhopparverksamhet är en del i regionens arbete mot det grova våldet. Polisen i region Stockholm arbetar offensivt och med samlad kraft för att bryta våldskurvan när det gäller skjutvapenvåld och sprängningar, bland annat genom att beslagta vapen och narkotika.
Om polisens arbete mot grov brottslighet i region Stockholm

Läs också:

Poliserna som känner området - ett pass med områdespoliser i lokalpolisområde Rinkeby.